Stichting Leergeld Amersfoort

NU MEEDOEN IS STRAKS MEETELLEN!

logo leergeld algemeen 100px - Stichting Leergeld Amersfoort

Leergeld is een vrijwilligersorganisatie die haar hulpverlening lokaal heeft georganiseerd via autonome stichtingen zoals Leergeld Amersfoort.

In Nederland kunnen heel veel kinderen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Volgens cijfers van het CBS leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens ongeveer 421.000 kinderen in een situatie waarin er dagelijks spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften.

Er zijn in Nederland 97 lokale Leergeldstichtingen actief in 252 gemeenten. Deze stichtingen werken met een grote lokale betrokkenheid via hun local-for-local aanpak.

Stichting Leergeld Amersfoort is een van deze lokale stichtingen die zich inzet voor deze kwetsbare groep kinderen. In 2016 bestond Leergeld Amersfoort tien jaar! Niet een jubileum om trots op te zijn, want vandaag de dag zijn ze, ondanks de aantrekkende economie, meer dan ooit hard nodig.

De Leergeldformule die Stichting Leergeld Amersfoort toepast:

Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie (goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs)

Stap 2: Bemiddeling (zijn er andere bestaande/voorliggende voorzieningen)

Stap 3: Financieel vangnet (ondersteuning in natura of vergoeding van kosten met de doelstelling: het voorkomen van sociale uitsluiting via het bevorderen van “meedoen”).

Stap 4: Follow-up en nazorg (er blijft contact bestaan)

Als Ronde Tafelleden van de RT8 hebben wij de ambitie om door middel van een spetterend lustrumfeest een mooi bedrag voor Stichting Leergeld Amersfoort te realiseren.

 

logo leergeld algemeen 100px - Stichting Leergeld Amersfoort